Postcoderoos of grootschalige PV projecten?

RO-iD | Femke Adriaens

Ontwikkelaar van duurzaam initiatief

Foto femke_0013 Alexandersson

De schitterende foto van Anton Balazh laat zien waar de wortels van mijn passie liggen: de pure schoonheid van de aarde. Als kind kon ik wegdromen bij de kaarten van de hooggebergten en diepzeetroggen in de Bosatlas. Maar wat me nog meer raakt is de energie van een goed idee. Iedereen herkent wel zo’n moment waarop je voelt: dit past, dit is werkelijk betekenisvol en kansrijk! Er ontstaan beelden, er ontstaat enthousiasme, de vonk springt over…. het laat je niet meer los, een verbond is gesloten: hier gaan we mee aan de slag!

In 2007 ben ik gestart met RO-iD, wat staat voor Ruimte voor de Ontwikkeling van Duurzaam Initiatief en iDee. Mijn achtergrond is de duurzame stedenbouw en sociale geografie, maar gaandeweg ben ik meer gaan werken aan het opzetten van projecten gericht op enthousiasme of kennisontwikkeling zoals de energiecampagne Groningen Unplugged (2002), North Sea Sustainable Energy planning (2009), Energy Challenges Drenthe (2013) en het Energiebureau Veenkoloniën (2014). Ik werk graag in de opbouwfase van projecten, aan het ontwikkelen van enthousiasme en samenwerking, kennis, draagvlak en het opzetten van een projectstructuur. Daarbij is het verbinden van mensen en organisaties de rode draad. Op die manier creëert RO-iD samen met u het klimaat voor een duurzame leefomgeving en brengen we processen in een stroomversnelling!

RO-iD kan met u vorm geven aan uw (duurzame) gebiedsproces of uw projectidee. RO-iD begeleidt met het doel helder voor ogen en houdt zicht op de rode draad. RO-iD zet met u een traject op van verschillende –elkaar versterkende- activiteiten met de relevante partijen.Denk aan prikkelende deelactiviteiten als workshops, inspiratiesessies, ontwerpateliers (charrettes), training, energie-gebieds-sessies etc.

Projecten

plus lightbulb-tree
plus 20131111_Kaartjes  brainstorm (6)

Energiebureau Veenkolonien

Bij het Energiebureau Veenkolonien werkt ROiD als verbinder en procesondersteuner aan het versterken van bewonersinitiatieven op gebied van energie.

plus website werkconferentie ECD

ROiD dagvoorzitter op werkconferentie Energy Challenges Drenthe

Energy Challenges Drenthe staat goed op de kaart, maar het kan nog beter! Op 1 oktober zette een gevarieerd gezelschap regionale partijen de koers uit voor de jaren 2016-2020. RO-iD ontwierp de bijeenkomst en verzorgde het dagvoorzitterschap. Doel was om zo concreet mogelijke doelen te stellen en daaraan ook afspraken te verbinden. En dat is […]

plus footer

Energy Challenges Drenthe

Bij Energy Challenges draait alles om de jongeren. Het project staat mede dankzij de inzet van RO-iD goed op de kaart in Drenthe met meer dan 20 deelnemende scholen en een sterk partnerschap.

plus EU_Flag

Sustainable Energy Planning

North Sea Suatainable Energy Planning (North Sea SEP) was een Europees samenwerkingsproject waar Femke Adriaens in opdracht van de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe vorm gaf aan onder andere de workpackage Regional Strategies and Roadmaps (Presentatie Final Conference). Het holistische ingezette project behandelde alle aspecten van lokale energieplanning; van het opzetten van businesscases tot het […]

Sustainable Cities

Samen met Alex van Spijk ontwikkelde Femke Adriaens de onderwijsmodule Sustainable Cities voor SABC aan de Hanzehogeschool Groningen. Sustainable Cities is een intensieve module voor derde jaars studenten civiele techniek die gedurende de drie maanden durende, engelstalige module, leren hun vakgebied te zien in het perspectief van de duurzame ontwikkeling van de hele stad. De […]

plus IMG_3551

Oogstbaar Landschap

Oogstbaar landschap: nieuwe kijk op inrichting van landschap en groen! Meer biomassa én kansen voor ruimtelijke kwaliteit.

11.12.15

Maandag 9 november 2015 vond het 2e Energiecafé van het Energiebureau plaats. Ditmaal met als onderwerp Postcoderoosprojecten. Onder andere in Gasselternijveenschemond werken bewoners in een initiatief, vandaar de plaats van handeling daar in het oerknusse Dartcafé Tops!. Zo’n 25 bewoners van verschillende dorpen werden getrakteerd op maar liefst 4 presentaties, waaronder die van Jan Sarti en Mees Kaptein, 2e jaars studenten aan van Hall (a.o over de succesfactoren voor een collectief zonneproject), Joris de Winter over de beweegredenen van het dorpsenergie-initiatief Garnwerd (tevens lid van de Groninger Energiekoepel), en tenslotte Herman de Jong van Groen Leven, een ontwikkelaar van grootschalige PV projecten. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om postcoderoosprojecten rendabel te krijgen. Maar het kan wel, en het levert ook op een ander vlak waarde: sociaal en ecologisch, iets doen voor je omgeving, plus dat het kansen biedt om geld wat anders naar grote energiebedrijven gaat, regionaal te houden. Een centrale grootschalige aanpak lijkt daar haaks op te staan, maar is vanuit ruimtelijk en economisch oogpunt misschien wel efficiënter? Hoe interessant is het als we deze twee benaderingen kunnen combineren? Grootschaliger PV op agrarische gebouwen, waar bewoners in kunnen investeren en profiteren van de opbrengst. Zodat we ruimteljike kwaliteit, energiepotentieel én de lokale economie combineren. Wat dat betreft is er nog veel te winnen, met name op het terrein van de subsidieregelingen, waarbij postcoderoosprojecten nog steeds  niet kunnen tippen aan opwekking op eigen dak.

Contact

Femke Adriaens
Postadres: Julianalaan 21, 9461 BR, Gieten
Bezoekadres: Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen
Telefoon nr: +0031 6 546 74 779

Website: ro-id.nl

lightbulb-tree

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Formulier code
captcha
Voer hier de bovenstaande code in

×